English
Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu

Kod projekta: KK.05.1.1.02.0010
Korisnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Partneri na projektu: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Institut Ruđer
Bošković, Institut za poljoprivredu i turizam
Razdoblje provedbe projekta: 1. ožujka 2020. do 1. ožujka 2023
Ukupna vrijednost projekta: 2.992.930,39 kuna
Bespovratna sredstva EU: 2.483.844,81 kuna
Kontakt osoba za više informacija: Dr. sc. Goran Zdunić, voditelj projekta

www.strukturnifondovi.hr