Objavljena publikacija u časopisu Applied Sciences

Bubola, M.; Rossi, S.; Váczy, K.; Hegyi, Á.; Persic, M.; Zdunić, G.; Bestulić, E.; Orbanić, F.; Zsofi, Z.; Radeka, S. Modification of Cv. Merlot Berry Composition and Wine Sensory Characteristics by Different Leaf Area to Fruit Ratios. Appl. Sci. 2023, 13(9), 5465; https://doi.org/10.3390/app13095465.

Rad ukazuje na važnost prilagođavanja ampelotehničkih mjera u svijetlu utjecaja klimatskih promjena na vinogradarsku proizvodnju. Procjenjeni su efekti prorjeđivanja grozdova i vršikanja mladica na kompoziciju bobica i senzorna svojstva vina cv. Merlot.

Rad možete preuzeti na web stranici časopisa Applied Sciences ovdje

Objavljena publikacija o povijesnoj domestikaciji vinove loze u časopisu Science

U radu je analizirano 3525 genotipova vinove loze što uključuje oko 2000 uzoraka kultiviranih sorata (Vitis vinifera) i oko 1000 uzoraka divlje loze (Vitis sylvestris) iz različitih geografskih područja Euroazije. Analiziran je i značajan broj hrvatskih autohtonih genotipova vinove loze. Korištena je metoda sekvenciranja cijelog genoma. Rezultati će doprinijeti boljem razumjevanju funkcioniranja gena kod vinove loze.

Dong et al. (2023) Dual domestications and origin of traits in grapevine evolution. Science, Vol 379, Issue 6635 pp. 892-901, DOI: 10.1126/science.add8655 (IF = 63,83; Q1, Multidisciplinary Sciences).

Rad se može vidjeti na web stranici časopisa Science ovdje.

Objavljena publikacija o ampelotehničkim zahvatima na cv. Merlot u časopisu Plants

U radu je prikazan utjecaj jakog odstranjivanja vršnih listova na mladicama sorte Merlot s ciljem smanjivanja asimilacijske površine i ograničavanja nakupljanja šećera ali bez negativnog efekta na akumulaciju važnih kemijskih sastojaka u grožđu poput antocijana. Rad ukazuje na važnost prilagođavanja ampelotehničkih mjera u svijetlu utjecaja klimatskih promjena na vinogradarsku proizvodnju.

Bubola, M., Persic, M., Rossi, S., Bestulić, E., Zdunić, G., Plavša, T. & Radeka, S. (2022) Severe Shoot Trimming and Crop Size as Tools to Modulate Cv. Merlot Berry Composition. Plants, 11 (24), 3571, 16 doi:10.3390/plants11243571.

Cjeloviti rad možete preuzeti na web stranici časopisa Plants (Q1, IF = 4.658, Plant Science) ovdje.

Radionica na Sabatini 2022. – predstavljeni rezultati

Suradnici na TOLVIN projektu, dr. Ana Mucalo, dr. Katarina Lukšić, dr. Marin Čagalj, dr. Marijan Bubola, prof. Edi Maletić, prof. Jasminka Karoglan Kontić i dr. Goran Zdunić organizirali su radionicu o utjecaju suše na vinovu lozu i predstavili rezultate projekta na 32. međunarodnom susretu vinogradara i vinara Sabatina 2022. koji je održan u Vodicama od 3. do 6. studenog 2022. godine.

Promotivni video sa Sabatine 2022. možete vidjeti ovdje.

Berba 2022. – evaluacija u poljskim kolekcijama, prikupljanje podataka o utjecaju ožegotina na grožđu

Neposredno pred berbu grožđa urađena je evaluacija autohtonih sorata vinove loze. Izmjerene su agrobiološke karaktaristike. Posebno su evaluirani simptomi ožegotina od sunca na grozdovima. Zabilježena je prilično izražena pojava ožegotina od sunca na grožđu u priobalnom i otočnom području Hrvatske. Bijele sorte su bile osjetljivije na ožegotine od crnih. Ožegotine na grožđu gotovo nisu bile prisutne u evaluiranim vinogradima u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Prezentacija rezultata na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju agronoma u Vodicama

Na simpoziju su dr. sc. K. Lukšić i L. Marinov, mag. ing. predstavili rezultate istraživanja dobivene u okviru projekta TOLVIN.  Dr. Lukšić je predstavila fiziološke, transkriptomske i biokemijske pokazatelje suše na nekoliko važnih hrvatkih autohtonih sorata i jednom genotipu V. sylvestrisa (Graševina, Malvazija istarska, Plavac mali, Tribidrag, V. sylvestris-IJK88). Luka Marinov mag. ing. je predstavio morfometrijsku varijabilnost grozda dalmatinskih autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.). Simpozij agronoma je održan od 19. do 24. lipnja 2022. u Olympia Sky hotelu u Vodicama.

FENOTIPIZACIJA: mjerenje fizioloških pokazatelja suše s uređajem LI-600

Hrvatske germplazma vinove loze je fenotipizirana u cilju povezivanja fenotipova s specifičnim genomskim regijama koje kontroliraju određena svojstva od interesa. Tijekom intenzivnog rasta vinove loze izmjereni su pokazatelji provodljivosti puči i transpiracije na više od 85 različitih genotipova vinove loze pomoću porometra/fluorometra LI-600. Biljke su podvrgnute eksperimentu zasušivanja u stakleniku Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Provodljivost puči i transpiracija su važni pokazatelji reakcije biljaka na vodni deficit.

Dioklecijanovi vinski podrumi

U organizaciji Slobodne Dalmacije organizirani su osmi po redu “Vinski podrumi”. Sajam vina i ostalih mediteranskih delicija održan je 20. i 21. svibnja 2022. u Dioklecijanovim podrumima u Splitu.

Suradnici TOLVIN projekta, dr. sc. Ana Mucalo i dr. sc. Goran Zdunić predstavili su interesantne teme o Vugavi, pjenušavim vinima, te aromama u vinu u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te potom vodili radionice na sajmu.

Sajam je okupio veliki broj posjetitelja i proizvođača vina.

Program vinskog podruma i fotogalerija dostupni su na web stranici Slobodne Dalmacije i mogu se pretražiti ovdje.