Kako sorte vinove loze podnose sušu – pokus u kontroliranim uvjetima staklenika

Nove meteo stanice u mreži TOLVIN-a u Istri

Poreč, Institut za poljoprivredu i turizam (zemljopisna dužina: 13.600136; zemljopisna širina: 45.222091; nm 11)

Fuškulin 1, Vinarija Damjanić (zemljopisna dužina: 13.635024; zemljopisna širina: 45.178607; nm 42.5)

Fuškulin 2, Vinarija Damjanić (zemljopisna dužina: 13.635684; zemljopisna širina: 45.1769; nm 48.6)

Motovun 1, Vinarija Benvenuti (zemljopisna dužina: 13.84367; zemljopisna širina: 45.307202; nm 335.7)

Motovun 2, Vinarija Benvenuti (zemljopisna dužina: 13.841521 ; zemljopisna širina: 45.303193 ; nm 339)

Nove meteo stanice u mreži TOLVIN-a na Pelješcu

U sklopu projekta TOLVIN postavljene su tri meteo stanice u vinogradima na Pelješcu.

Ponikve, vinograd Vinarije Miloš (zemljopisna dužina: 17.660635; zemljopisna širina: 42.828568; nm 161.4)

Potomje, vinograd Vinarije Bura-Mrgudić (zemljopisna dužina: 17.34036 ; zemljopisna širina: 42.942596 ; nm 268)

Dingač, vinograd Vinarije Bura-Mrgudić (zemljopisna dužina: 17.324337 ; zemljopisna širina: 42.939178 ; nm 175.1)

Instalacija meteoroloških stanica

Poznavanje vrijednosti klimatoloških elemenata predstavlja izuzetno važan segment za uzgoj vinove loze. Temperatura, vlaga i svijetlost kao najvažniji klimatološki elementi značajno variraju tijekom vegetacijskog ciklusa, ali i od lokacije do lokacije. Sorte imaju različite potrebe za temperaturom, a tijekom dugog uzgoja određene sorte su pokazale afinitet za neko područje gdje postižu najbolje proizvodne rezultate i kvalitetu vina.

U sklopu ovoga projekta nabavljene su meteorološke stanice iMETOS Eco-D3 (Pessl Instruments). Stanice su opremljene sa procesorskom stanicom, modulom za daljinski prijenos podataka, baterijom, modulom za solarno napajanje i mjernim sondama za temperaturu, relativnu vlažnost zraka, oborine, vlažnost tla.

Prve stanice su instalirane 17. ožujka 2021. na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša na Duilovo. Dalje slijedi instalacija ostalih stanica u vinogradima u Dalmaciji, Istri i kontinentalnom području Hrvatske.

DNA sekvencer instaliran na Institutu

Krajem siječnja 2021. g. dovršen je postupak javne nabave za kupnju DNA sekvencera. Odabrani ponuditelj Biosistemi d.o.o. isporučio je DNA sekvencer, te je isti instaliran u Molekularnom laboratoriju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

DNA sekvencer je tipa “SeqStudio Genetic Analyzer with Smart Start” proizvođača Thermo Fisher. Navedeni instrument je nužan za provedbu genetičke identifikacije genotipova, te će pridonijeti primjenjenim istraživanjima vinove loze.

Radionica “Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata vinove loze” održana on line

Radionica naziva “Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata vinove loze” održana je 03.11.2020. u Zadružnom savezu Dalmacije, Kamila Tončića 4, u Splitu u sklopu 30. međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2020.

Na radionici su sudjelovali istraživači projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze (KK.05.1.1.02.0010)” i gosp. Nikola Mirošević, dipl. ing. u ime vinogradara i vinara.

Info dan: Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata

Radionica naziva “Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata” održat će se 03.11.2020. u 13:00 sati u Zadružnom savezu Dalmacije, Kamila Tončića 4, u Splitu u sklopu 30. međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2020.

U stručnoj diskusiji sudjelovat će suradnici projekta TOLVIN. Cilj radionice je upoznati vinogradare, vinare, te ostale zainteresirane dionike u ovoj grani poljoprivredne proizvodnje o utjecaju klimatskih promjena na uzgoj grožđa, posljedicama, te mjerama prilagodbe.

Ovogodišnja Sabatina održat će se na poseban način radi situacije izazvane pandemijom COVID-19 i uz posebne epidemiološke mjere. Program će biti moguć uživo samo za ograničeni broj ljudi, dok će ostali moći pratiti program putem različitih digitalnih platformi.

Više detalja i cijeli program Sabatine 2020. može se naći na web stranici https://www.zsd.hr/doga%c4%91aj/sabatina/